Astrologia

Krótka biografia Nostradamusa

Kim był Nostradamus? Francuski astrolog, żyjący w XVI wieku. Michel de Nostradame, znany powszechnie jako Nostradamus, znany jest przede wszystkim ze swych przepowiedni, z których już się zrealizowało. Był człowiekiem nietuzinkowym i niezwykle zdolnym – już w bardzo młodym wieku znał matematykę wyższą i potrafił porozumiewać się w kilku językach obcych. Potem studiował medycynę i został lekarzem. Potrafił skutecznie leczyć ziołami. Po śmierci pierwszej żony i dzieci został wędrowcem. Ożenił się po raz drugi i założył wytwórnię kosmetyków. Był człowiekiem wszechstronnym. Największą rolę dla potomnych odegrała jego znajomość astrologii. Przyszłość przepowiadał bowiem na podstawie obserwacji gwiazd.

Swoje proroctwa Michel spisywał w formie rymowanych czterowierszy. Niestety, nie jest to zbyt optymistyczna lektura, gdyż wieszcz opisywał w nich przyszłe kataklizmy – zarówno naturalne, jak i spowodowane wojnami. Do prorokowanych przez niego naturalnych katastrof należały m. in. trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, plagi, długie okresy suszy oraz powodzie. Pozostałe tragedie, to te spowodowane bitwami, morderstwami oraz inwazje. Największy problem stanowi datowanie owych wydarzeń. Rozmaici badacze twórczości Nostradamusa od lat próbują umieścić je w konkretnych ramach czasowych – z różnym powodzeniem…

Wśród proroctw Nostradamusa było wiele takich, które się urzeczywistniły. Przepowiedział on m.in. rewolucję burżuazyjną we Francji, śmierć króla Henryka II; wielki pożar Londynu w 1666 roku, dojście Adolfa Hitlera do władzyoraz zabójstwo J.F. Kennedy’ego. Również ataki terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku (w 2001 roku): “Ogień zapali się na 45 stopniach przybliżając się do wielkiego nowego miasta i w jednej chwili wybuchnie wielkim rozproszonym płomieniem”. Owe “45 stopnie” odpowiadają geograficznemu położeniu Nowego Jorku.

Przepowiednie Nostradamusa pochodzą z XVI wieku, czyli z czasów dość odległych, ale można zauważyć, źe posiadał on wiedzę odnośnie czasów nam współczesnych i wiele z nich się spełniło. Pewien problem stanowi język, w jakim zostały spisane, gdyż jest niejednoznaczny, przez co stwarza możliwość wielu interpretacji.

Na uwagę zasługują ryciny Nostradamusa, które przypominają trochę rebusy, tyle że te astrologiczne łamigłówki nie łatwo jest rozwiązać. Owszem, można się domyślać, że wizerunek Lwa oznacza gwiazdozbiór Lwa, a biała wstęga – Drogę Mleczną. Jednak obrazy te i tak stanowią trudne do rozwikłania zagadki.

Poza tym na każdym rysunku znajduje się koło czasu; są też odniesienia do położenia słońca względem pozostałych konstelacji gwiezdnych na niebie. Astrolog wierzył bowiem, że przyszłość zapisana jest w gwiazdach. Potrafił czytać mapę nieba i przewidywać zmiany w układach ciał niebieskich. Jako świetny matematyk zapewne nie miał problemu z wyliczeniem dat dotyczących owych zmian.

Przepowiednie Nostradamusa ostrzegają przed możliwymi niebezpieczeństwami. Możemy w nich znaleźć cenne wskazówki odnośnie przyszłych niespokojnych czasów. Astrolog uważał, że jednym z największych zagrożeń dla ludzkości będzie klęska głodu! Już teraz powinniśmy brać pod uwagę wszelkie zagrożenia i przeciwdziałać im – póki jeszcze możemy!

Na czasy współczesne przepowiada on m.in. nocną bitwę morską i zabójstwo Antychrysta o imieniu Mabus. Być może jest to imię symboliczne. Wielki wizjoner prorokował przyjście aż trzech Antychrystów, z tym, że dwóch pierwszych (Napoleon i Hitler) już przyszło i odeszło, a trzeci dopiero ma nadejść.

Słynny francuski wizjoner zapowiada groźną erupcję wulkanu Wezuwiusz (w pobliżu Neapolu), która może pochłonąć tysiące ofiar, oraz największe trzęsienie ziemi w historii. Wskazuje głównie na Stany Zjednoczone, gdzie ma być epicentrum, ale fale sejsmiczne będą odczuwalne na całym świecie.

Obecnie wiadomo, że najbardziej niebezpiecznym miejscem może okazać się park Yellowstone – jako najbardziej aktywny sejsmicznie obszar na Ziemi. Jeśli dojdzie do erupcji – skutki mogą być rzeczywiście poważne. I to nie tylko dla kontynentu amerykańskiego.

Słynny astrolog przewiduje postępujący efekt cieplarniany: “niebo się otworzy, a pola będą płonać z gorąca”. W wyniku globalnego ocieplenia nastąpi mnóstwo pożarów lasów. Nostradamus określa globalne ocieplenie jako “ogniste niebo”. Widzi realne zagrożenie tragicznej w skutkach reakcji łańcuchowej: naturalne kataklizmy powodują wojny, a te z kolei powodują załamanie gospodarki. To potrójne zagrożenie już teraz jawi się jako realne. Ponadto wzrost temperatury na naszej planecie może doprowadzić do topnienia lodowców, powstawaniu huraganów oraz podniesienia się poziomu wód na świecie. Zmiany klimatyczne mogą spowodować wielkie migracje, nowe konflikty oraz zapaść ekonomiczną.

Rzeczywiście, tego typu katastrofy nie pozostaną bez wpływu na sytuację polityczną i ekonomiczną świata. Dla porównania – polski jasnowidz, Krzysztof Jackowski, również przewiduje pogłębiający się kryzys gospodarczy na świecie.

Na szczęście nie wszystkie wizje odnośnie przyszłości jawią się w samych czarnych barwach. Nostradamus sugeruje bowiem możliwość zniesienia podatków, co by nas ucieszyło, jeśli rzeczywiście nastąpi. Szkoda, że nie znamy dokładnych dat, kiedy te przepowiednie mają szansę się spełnić. Zresztą rzadko który wizjoner widzi daty (do wyjątków należała np. Baba Wanga i ojciec Klimuszko).

Poza tym, trzeba koniecznie wziąć pod uwagę, że przyszłość zależy w dużym stopniu od nas samych. To my bowiem wpływamy na swoje przyszłe losy poprzez nasze wybory.

Niezwykle ważną i ciekawą przepowiednią Nostradamusa jest ta, która przewiduje… kontakt z Obcymi. Ma to nastąpić w naszych czasach – mniej więcej około 2020 roku, ale czy ludzkość jest już na to gotowa? Czy posiada wystarczająco wysoki poziom świadomości? Czy potrafi komunikować się w sposób niewerbalny? Jednostki na pewno potrafią, ale ludzkość w sensie globalnym posiada jeszcze nadal zbyt wysoki poziom strachu wobec tego co nieznane oraz zbyt niski poziom świadomości i umiejętności komunikacji telepatycznej. Chyba, że będziemy porozumiewać się z ET językiem migowym… Można sobie tutaj żartować, ale sposób komunikacji w przypadku takiej ewentualności jest rzeczywiście istotny.

Niezidentyfikowane Obiekty Latające obserwowane są na niebie już od wielu lat, ale głównie przez pojedyncze osoby lub grupy osób. Oficjalnego kontaktu z Obcymi jeszcze nie było, lecz jeśli wkrótce nastąpi – nic już na Ziemi nie będzie takie samo. Zmieni się bowiem radykalnie nasz światopogląd, rozwinie się technologia i oczywiście nauka. Można jednak powątpiewać, czy oficjalny kontakt Obcych z przedstawicielami naszej planety nastąpi, tak jak przepowiada Nostradamus, już w 2020 roku. Dla porównania, Baba Wanga przewiduje to wydarzenie dopiero w roku 2125. Prawda zazwyczaj jest pośrpdku, więc może i w tym przypadku tak będzie. Do tej pory ludzkość powinna się przygotować na możliwość takiego kontaktu. Przede wszystkim powinniśmy podnieść poziom naszej świadomości, by Obcy mieli o czym z nami rozmawiać.

Interpretatorzy proroctw Nostradamusa mówią o możliwości przebiegunowania Ziemi. Informację tę potwierdzają także inne przepowiednie (np. Majów). Może to skutkować różnego rodzaju anomaliami pogodowymi, być może również wieloma zakłóceniami i kataklizmami. Do tego jeszcze może dojść do zderzenia się Ziemi z wielką kometą.

Wiele wizji Nostradamusa nie brzmi zbyt optymistycznie, a większość może wywoływać obawy o nasze bezpieczeństwo. Astrolog przepowiedział m.in. wybuch III wojny światowej, z udziałem światowych mocarstw. Według jego przewidywań wojna potrwa aż 27 lat i obejmie swym zasięgiem całą Europę i pochłonie miliony ofiar. Oby się mylił!

Przepowiadana przez Nostradamusa światowa wojna pociągnie za sobą wielki krach gospodarczy. Kwestią sporną jest natomiast, w którym by to miało nastąpić roku. Interpretatorzy słynnego proroctwa umiejscawiali bowiem termin wybuchu owej wojny już w najprzeróżniejszych przedziałach czasowych, m.in. w roku 1999, a następnie w 2018. Na szczęście to się nie potwierdziło. Dla porównania – Krzysztof Jackowski twierdzi, że rok 2018 był ostatnim w miarę spokojnym rokiem. Skoro tak, to późniejsze lata mogą być ciężkie…

Pozytywną prognozą słynnego astrologa jest wzrost średniej długości życia do… 200 lat. Nastąpi, według niego, postęp nauk medycznych i większa dbałość o zdrowie. Ludzie będą mogli również komunikować się ze zwierzętami. Osoby o zdolnościach telepatycznych rozmawiają z nimi już teraz, ale nie jest to jeszcze zjawisko powszechne, co powoduje, że mało kto wierzy w taką możliwość. Jasnowidz widział potencjał większego zaprzyjaźnienia się ze zwierzętami, wynikającą z możliwości głębszego ich zrozumienia.

Nostradamus wspomniał także o ostatnim papieżu, o “oliwnej” skórze. Czy taki papież rzeczywiście się pojawi? Może kiedyś będziemy mieli możliwość zweryfikować to proroctwo.

Źródło: “Vademecum wróżb i przepowiedni

Tarot Marsylski

Wróżę od 2018 roku. Moją misją jest wspieranie i pomaganie wszystkim tym, którzy potrzebują duchowego wsparcia, a moja dewiza brzmi: Zaufaj mi, jestem tarocistką i wiem co robię.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *