Wojna oraz jej numerologia

Jeden z moich znajomych opublikował na Facebooku infografikę, że numerologicznie wynik dat trzech wojen, w które była zaangażowana Europa, to 68. Od razu wydało nam się to warte wyjaśnienia i oto, czego udało nam się razem dowiedzieć. Liczba 68 jest połączeniem wibracji cyfr 6 i 8. Szóstka charakteryzuje się cechami odpowiedzialności; materialnych, ekonomicznych oraz finansowych …

Numerologia: rys historyczny

Numerologia powstała około 2500 – 2000 r. p.n.e. Rozwijała się głównie w Egipcie i Sumerze, równocześnie z Astrologią. Dawna numerologia i astrologia odnosiły się głównie do podstawowych danych osobowych, czyli po prostu imienia i nazwiska. Jednak wiele wieków później numerologia stała się bardziej znana i powszechnie używana. Zapiski na ten temat pojawiły się także w …